Ersättning av utrikespolitiken, inte av soldaters rekryteringssystem det väsentligaste för ökad rikets trovärdighet

> Docent Björn von Sydow, f.d. försvarsminister (s) påtalar behovet av en ökad trovardighet gentemot Sverige i samband med försvaret. Emellertid är det inte i första hand att ersätta yrkessoldater med värnpliktsoldater det som vi borde sträva efter för detta ändamål, utan att ersätta den nuvarande utrikespolitiken. Det är inte svårt att hålla med Björn…

Nelson Gutierrez. In memoriam

[Texto en Español a continuación] [El 11 de Septiembre en Concepción, aquí] [Fotos de prisioneros en la Quiriquina, aquí] It was known today that Nelson Gutiérrez, one of the historical leaders of MIR, died in Chile. Here follows some personal remembrances of our times in the struggles of MIR and the ideological front formed by…

>Minister Tolgfors krigspsykologiska bakhåll

>”Samma medier som förväntas ge oss korrekt information om världen kan också ge oss information som ser korrekt ut men som likväl är resultatet av en krigspsykologisk insats” / ”Mediesamhället är den perfekta terrängen för krigspsykologiska bakhåll” Göran Rosenberg (2002) i Det osynliga kriget mot oss alla.I dagens DN-debatt (9/10) minister Sten Tolgfors förnyar sin…

>Folkpartiet (icke liberala):s motion för dödshjälp helt emot resolutionen av World Medical Association

>“The World Medical Association upprepar sin starka övertygelse om att dödshjälp är i konflikt med grundläggande etiska principer för medicinsk praxis och uppmuntrar alla nationella läkarsällskap och läkare att avstå från att delta i dödshjälp, även om nationell lagstiftning tillåter det” Folkpartiets riksdagledamot Eva Flyborg har, tillsammans andra i sitt parti, lagt fram en motion…

>Swedish Folkpartiet’s euthanasia-law project against World Medical Association resolution

>“The World Medical Association reaffirms its strong belief that euthanasia is in conflict with basic ethical principles of medical practice and strongly encourages all National Medical Associations and physicians to refrain from participating in euthanasia, even if national law allows it” A parliament member of the Swedish Fokpartiet – a right wing conservative party, formerly…

>Det blir ingen fascistisk stat.

>Professors blogg är nöjd, samt säkerligen alla bloggare som fokuserade bl. a. på frågan FRA-lagens implementering i förhållande med polisiärt arbete och SÄPO. Från motionen presenterade av Mona Sahlin och Anders Karlsson (socialdemokraterna), samt Peter Ericsson och Peter Rådberg (miljöp): “Underrättelseskyldighet till enskild reser också frågetecken. Det är oklart vem som skall informeras, hur de…