Ungdomarnas ohälsa. Som man frågar får man ligga

Har Du upplevt stress, eller ångest, eller oro, eller känt deprimerad, någon gång inom den sista månaden? 1. Om man frågar ungdomar exempelvis på det har viset Har Du upplevt stress, eller ångest, eller oro, eller känt deprimerad, någon gång inom den sista månaden? Säkerligen blir svaret JA. Och därmed är individen med i den…

Under hot av minskad upplaga

Papperstidningarna lever under hot av minskad upplaga i samband med ökat intress för nätläsandet. Vinklade rubriker kan knappast hjälpa för att behålla den objektivitetintresserade läsaren. DN:s första sida den 8 mars 2009 angående den framgångsrika och största demonstrationen mot krig och för mänskliga rättigheter i Malmö i modern tid. Man krigsrubricerar i stället om ett…

The OXFORD BOOK OF SUICIDOLOGY is here

Professors blogg gladly announces the upcoming release at the World Psychiatric Association meeting in Florence, Italy, of the Oxford Textbook for Suicidology and Suicide Prevention: A Global Perspective (Ed. Danuta & Camilla Wasserman) in which we are included 13 authors from Sweden. . I have received to day the following mail from Prof. Danuta Wasserman:..Dear…

Klassfrågan vid cancerprognos inte endast i kunskapsskillnaderna

Fattigare versus rikare vårdsystem. ”Bättre” vs billigare läkemedel. Att bo i finare, alternativt sämre ställda områden. Ekonomiska möjligheter för att söka bättre vård utomlands. Et cetera. De är också verkliga faktorer centralt i klassamhällets folkhälsa. Inte endast ett “informationsproblem”. Och värre det blir desto mer den ekonomiska krisen avancerar. .. De Noli, 2004 .. Omkring…

”Världsjämförelser” av kulturer à la Säfflemannen

Jag håller personligen med att Sverige är onekligen det bästa landet att leva i, och för. Dock vad beträffar ”objektiva världsjämförelser” av kulturer har betraktelserna utifrån vad vi personligen föredrar som land ingenting att göra med den kulturella antropologiska vetenskapen. Inte minst då i det kulturella panoramat finner vi över sex tusen befolkningar med registrerad…

Öppet Sverige, kulturell rasism, svenska språket

I den läsvärda huvudledaren Öppna Sverige sammanfattar i dag DN flera av Maciej Zarembas teser omkring – i min tolkning – det politiska priset av “aculturation”: den kulturella processen i vilken värderingar, attituder, övertygelser och traditioner från både invandraren och infödda dialektiskt träffas för att – i bästa fall – fara fram rikets kulturella utveckling.…

>Läkare i rikets och patienternas tjänst. Ej tvärt om

>Utifrån det allmänna intresset, ett imperativ som borde klargöras i sviten av händelsen i Astrid Lindgrens Barnsjukhus – i synnerhet läkarkårens inställning gentemot åklagarsidan – är att: Samhället dyrt avlönar sina läkare icke främst för att de skall ha sin delikata integritet behagade på rättvisans bekostnad, utan för att de skall göra sitt jobb i…