>Alla gick med på bluffnyheter om Afghanistan. FRA lagen och det psykologiska kriget

>Dessa nyheter är inga ”avslöjanden”, de är till synes selekterade nyheter i enighet med det psykologiska kriget för FRA-lagens ändamål. Den här bloggen har drivit i huvudsakligen två teser som har att göra med temat Afghanistan i sammanslutning med FRA lagen. Den första tesen avser att FRA lagens förklaring – och därmed ultimata politiska lösning…