>Forced return to Warland

>Verberate is a live literature event at Fallowfield, Manchester. Behind the activity is an English group of artists and writers, which as I understood work among other for the cause of refugees through supporting refugees’ art expressions. Sometime ago, the group asked me for consent in using my painting Forced return to Warland as the…

>Ersättning till asylsökande eller fusk med sjukpenning?

>Vid en debatt vi hade i Studio ett (SR, P1, 16/10 -03) och som rörde svenskarnas märkliga sjukskrivningstal – särskilt det relaterade till utbrändhet / utmattningssyndrom – dåvarande arbetsmiljöministern Hans Karlsson utropade bestämt att det hälsoproblem som finns har att göra med arbetsplatsen (ungefär hälften av de 312 000 sjukskrivningarna med­delades då vara arbetsrelaterade). Därtill…