>My painting "Justitia"

>I found my painting “Justitia” – from the art exibition I had at the Chilean Embassy, Stockholm, in April 2004 – shown at Michael Allan Dean’s virtual gallery “Images of the Goddess of Justice“ Click to enlarge And there I found this too

>Sjukskrivningar allenast för de sjuka!

>Uppdatering 14/8. Avseende Socialstyrelsens utredningen om riktlinjerna i samband med sjukskrivningar. Stressetablissemanget reagerar – förväntat – reflexmässigt. I dag genom inlägget i DN-debatt rubricerad “Socialstyrelsen nedvärderar våra osynliga stressjukdomar“. Man där refererar återigen till de “utsatta människorna”. Den argumentationen bemötes här nedanför. Förskningen visar att hos de flesta distriktsläkare är mer patientens önskning än den…

>Socialstyrelsens utredning om sjukskrivning vid utbrändhet är välkommen

> “Marcello Ferrada-Noli är omskriven för sin åsikt att utbrändhet är en påhittad diagnos. Nu välkomnar Gävleprofessorn Socialstyrelsens rekommendationer till läkarkåren.” Ingen sjukskrivning för utbrändhet Artikel i Arbetarbladet lördag 11 augusti 2007 Förtfattare, Eva Carlsdotter Klicka på bilder för större text Relaterade texter i artikeln av Eva Carlsdotter ”Gävleläkaren Peter Randmaa är kritisk till de…