>Socialstyrelsens utredning om sjukskrivning vid utbrändhet är välkommen

> “Marcello Ferrada-Noli är omskriven för sin åsikt att utbrändhet är en påhittad diagnos. Nu välkomnar Gävleprofessorn Socialstyrelsens rekommendationer till läkarkåren.”

Ingen sjukskrivning för utbrändhet
Artikel i Arbetarbladet lördag 11 augusti 2007


Förtfattare, Eva Carlsdotter

Klicka på bilder för större text

Relaterade texter i artikeln av Eva Carlsdotter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s