>Statsmaktens repressionsalibi

>[Reviderad version 29/9 2008. Addenda and layout 16/10 2008] Må vara att det primära, uttalade syftet av FRA lagen har att göra, åtminstone delvis, med ”signalspaning”. Emellertid framkommer också det ej dementerat framtida köpslående avseende taktisk information om suspekta politiska flyktingar, av den typ som transporteras i hemlighet från svenska flygplatsen – av utländsk underrätelse…

Journalistkris sprider sig. FRA lagens psykologiska krig

Till de nyssnämnda i den rättrådiga kritiken Mark Klamberg uttalar i dag – ”journalister, ledarskribenter och borgerliga debattörer och politiska kommentatorer” som har förhastat sig med att berömma överenskommelsen (mellan regeringen och den borgerliga parlamentariska “oppositionen” till FRA -lagen) utan att vänta på den utförliga propositionen (således deltar i spelet, skall tillerkännas) – måste man…

"Utvidgade självmord" är det INTE

Dagens Nyheter ordnar i dag hela sin första sida – även sidorna 8 till 12- till reportaget av dödskjutningarna i finska Kauhajoki, där även ett självmordsfall inträffade (förövarens). DN samt SvD har i sammanhanget refererat till “utvidgade självmord” (i SvD den 25/9 s. 23, den fysiska sidan, ej online).Att författa medieartiklar om självmord är en…

Kärnan i bemötandet av FRA-lagen anbelangar i huvudsaken principer

Hypernyanserade argumenten i bemötandet av FRA-lagen som ständigt kommer tillrätta i den här debatten riskerar, inför allmänheten, att undanhålla problemets kärna . Genom i huvudsaken hanterar alldeles för elaborerade teknikmässiga eller juridiska detaljer – som riktigt berör specialiserade vetenskapliga sällskap -frågan äventyrar att minska sin valör som hela samhällets sak. För FRA-lagens olämplighet består exempelvis…

Ett Terroristparadis?

Egentligen är denna diskussion om FRA samhället djupare än såsom framkommer i Eberhards artikeln i Expressen, Den har istället att göra med bevarandet av klassiska, urdemokratiska principer, en fråga som går långt utöver nutida ”känsliga” individers psykologiska obehag à la David Erberhard För fem år sedan initierades flygbombningar och sedermera ockupationen av det oljerika landet…

>Sweden. The surveillance law (FRA) debate

>Summarizing the FRA-law debate for non introduced foreign readers, and with some international links. The political panorama in Sweden has been in the last weeks to a great extent dominated by a debate on issues of civil liberties in conjunction to a remarkable wirettaping law recently approved by the Swedish Parliament. The law (FRA lag)…