>More about suicide among young immigrants and refugees in Sweden

>Answering subscribers. 1, In English? See my Harvard article in Acta Psychiatrica Scandinava (abstract here, reference on top). 2, Text/links of the Swedish articles referred in the blog (“Sweden. Young immigrants on top of suicide statistics“)?: 2a. Here is the link to the referred article I published in DN-debatt “Självmorden ökar starkt bland unga invandrare”…

>Sweden. Young immigrants on top of suicide statistics

>“Suicide among young immigrants double increased between the years 1987 and 2004. The last five-years statistics on suicide among youngsters of age 15-24 years old also show that about 30 percent of those were young immigrants”. It is worthy to note that young immigrants were only 11 percent of the total population of that age…

>”Vad var det jag sade”. Nu igen

>Upprättelse? Det tog i så fall “bara” åtta år för att forskarkolleger skulle bekräfta tesen om jämställdhets brist i samband med ökad benägenhet för stressrelaterade psykiska problem bland svenska kvinnor . Som kommentar till artikeln Ojämlikhet i hemmet gör kvinnor sjuka i DN idag den 13 januari 2008 vill jag uppmärksamma detta citat (i rött…