Uttalande av Swedish Doctors for Human Rights med anledning av bombningen av Läkare Utan Gränser sjukhus i Kunduz, Afghanistan.

[Texten nedanför publicerades av Dagens medicin, 6/10 2015,samt refererades i Läkartidningen 5/10]

Den 3 oktober utfördes ett flertal flygräder mot traumasjukhuset av Läkare Utan Gränser / Médecins Sans Frontieres (MSF) i Kunduz, norra Afghanistan, och som resulterade i 59 offer, döda och sårade. Bombardemanget tog livet av tolv läkare och MSF personal samt ytterligare 10 civila patienter – bland dem tre barn. Ytterligare 37 personer skadades, mer än hälften av dessa var MSF personal.

MSF rapporterar att attackerna försiggick i över en timme, och att ”det var sjukhuset som vid upprepade gånger var målet i anfallen”, och att ”byggnader intill lämnades nästan helt oskadda ” [1] Kunduz området ligger inte lång ifrån det område där svenska militären fortfarande befinner sig alltsedan Sverige började deltaga i Natos militära koalition i Afghanistan. Denna koalition numera står under USA-befäl.

MFS hävdar i eget uttalande att “Alla tecken tyder på att bombningarna genomfördes av de internationella koalitionsstyrkorna.” Läkare Utan Gränser:s President Meinie Nicolai kallade attacken “en allvarlig kränkning av internationell humanitär rätt”, och tydliggjorde att det var oacceptabelt att attacken avfärdades som blott “collateral damage”. [1]

Vi vill uttrycka vår djupaste medkänsla till ”Läkare utan gränser” och vår organisation står enade med MFS i att framföra en skarp protest mot de som är ansvariga för detta oförlåtliga dödande av patienter och sjukvårdspersonal på traumasjukhuset i Kunduz.        

Vi kräver att det kommer till stånd en särskild utredning utförd av en ad hoc-kommitté inom FN och att denna sker oberoende av den utredning, som begärts av President Obama till USA:s Department of Defence. [2]

Med tanke på senaste avslöjanden i The New York Times angående ett påstått svenskt militärt deltagande i utväljande av mål för amerikanska flygattacker i Afghanistan, [3] [4] [5] så kräver vi att den svenska regeringen klart deklarerar att svensk militär inte på något sätt var involverad i de beslut – som ledde till att Läkare Utan Gränser:s sjukhus blev bombat i anfall efter anfall.

Professor med dr Marcello Ferrada de Noli, ordförande

Professor med dr Anders Romelsjö, vice ordförande

Med dr Alberto Gutierrez and Dr Lena Oske, representanter av SWEDHR styrelse

Dr Armando Popa, redaktör för SWEDHR Research & Reports

Dr Leif Elinder och Dr Martin O. Gelin, medlemmar i Swedish Doctors for Human Rights

References

[1] Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF), “Afghanistan: MSF Demands Explanations After Deadly Airstrikes Hit Hospital in Kunduz”, 3 Oct 2015.

[2] The White House, Office of the Press Secretary, “Statement by the President on the Casualties in Kunduz”, 3 Oct 2015.

[3] The New York Times, “Germany and Sweden Are Said to Help Make Afghan Kill Decisions”, 4 Sept 2015

[4] DN, “New York Times: Sverige beslutar om dödliga attacker”, 4 Sept 2015

[5] M Ferrada de Noli, et al., Swedish Doctors for Human Rights condemns alleged participation of Swedish military in NATO drone-killings decisions in Afghanistan, 1 Oct 2015.

DN graphic, Swe in Afghanistan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s