Överenskommelsen mellan 6 svenska partier för att minska migrationsflöde till Sverige skall komma ha den motsatta effekten

Det blev kristall klar att de sex partiernas överenskommelsen av 23 oktober 2015 gör Sverige det allra bästa land i EU att migrera till. Min tes är att – utifrån den potentiell migranters perspektiv – de stramar gentemot migranter annonserades i överenskommelsen ej skall komma att jämföras med den tidigare svenska praxis, utan med de nya reglerna i andra EU länder.

1aktuellt 23 oct 2015

Svt Aktuellt, 23/10 2015, kl 21.00

“Gör de sex partiernas överenskommelse att färre flyktingar skall komma till Sverige?” Svt Aktuellt upprepades frågan flera gånger till statsministern Stefan Löfven.

 

Blir det färre flyktingar som kommer till Sverige?
 
SL: ”överenskommelsen bygger på att Sverige kan komma att fatta beslut om att vi vill att människor skall omfördelas från Sverige till alla länder”
 
­– På vilket sätt kommer den här överenskommelsen då, skall leda att det skall ’minska tryck’?
 
SL: ”Den ena är att nu vi säger till EU att vi också vill vara i det systemet att flyktingar skall fördelas till andra länderna. Den andra är att alla kommuner i Sverige skall ta sitt ansvar”. Och sen vi ger mer resurser till kommuner och civila organisationen”
 
”Så är det inte så att vi ta bort rätt till människor att söka asyl: Det är inte fråga om det. Däremot vi behöver ta några åtgärder för att dämpa kostnaderna.”
 
[journalisten ger upp, och byter till att fråga ”från en annan vinkel”]
 
­– På vilket sätt tillfälliga uppehållstillstånd skall förändra situationen?
 
SL: ”Err, vi vill nu ge – tillfälligt – ett uppehållstillstånd som gäller i tre år med undantag till barnfamiljer och ensamstående barn, och alltså, err, kvotflyktingar ­– som alla får permanent tillstånd”

 

Intervjun är över och jag blir kvar med frågan: På vilket sätt allt ovan gör Sverige mindre intressant för en potentiell migrant, i jämförelse med alla andra länder som stänger sina gränser med taggtråd, inför pass kontroll, skjuter mot migranter med vattenkanoner vid deras landsgränser, ger obefintlig hjälp, etc.? Bjuder inte Sverige efter den här överenskommelsen – alldeles tvärtom – den allra bästa alternativ?

De sex partiernasöverenskommelseMed facit ovan kan jag inte beskylla de som väljer att söka sig hit. Jag kan bara hoppas att de som skall komma att stanna är äkta flyktingar som behöver asyl på riktigt, och helst i den mening jag beskrev i “Se över kriterierna för asyl“. För övrigt tycker jag att det är viktigt att kämpa emot de geopolitiska och ekonomiska intressen som verkligen har orsakat den så kallade flyktingkris. Den frågan refererar jag i “Essential clarifications on the so-called ‘Refugee’ crisis”.

Marcello Ferrada de Noli

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s