>Bildt, Björklund & Co. Mer amerikaner än amerikanernas själva

>Medan den amerikanske befälhavaren av Natos ISAF styrkan i Afghanistan General David McKiernan uppger att Nato/ISAF vill ta slut på kriget och samtal med talibanledare annonserades, Bilds regering mörklägger detta och i stället planerar utöka de svenska militära styrkorna i Afghanistan! SvD 6/10, 2008. Frontsida I Dagens Nyheters söndagsledaren (DN 5/10 2008) kommer tillrätta en…

>Alla gick med på bluffnyheter om Afghanistan. FRA lagen och det psykologiska kriget

>Dessa nyheter är inga ”avslöjanden”, de är till synes selekterade nyheter i enighet med det psykologiska kriget för FRA-lagens ändamål. Den här bloggen har drivit i huvudsakligen två teser som har att göra med temat Afghanistan i sammanslutning med FRA lagen. Den första tesen avser att FRA lagens förklaring – och därmed ultimata politiska lösning…

>Jan Björklunds inkonsekvens om FRA lagen

>Jan Björklunds påstående “Medborgarna ska kunna veta allt om myndigheterna, men myndigheterna ska inte kunna veta allt om medborgarna” (se DN.se 3/10 , AB), sätter honom i en konsekvens/inkonsekvens dilemma gentemot FRA- lagen eftersom denna handlar trots allt just om massavlysning på riktigt. För att börja med, vill jag här påminna att Folkpartiets numera ordförande…

>Fascismen. FRA lagens påtagliga risk

>En regering som under fredstid med hjälp av en lag, ett dekret eller dylika i praktiken underordna polisiära styrkor till försvarsmakterna och etablera en monopolistik, suverän underrätelse apparat under militärinriktad ledning gör sin direkta entré i fascismen, i fascismen som inslag i regeringsform. I I SVT: s Aktuellt inslag Säpo: Svårare att upptäcka terrorhot uttalar…