>Minister Tolgfors krigspsykologiska bakhåll

>”Samma medier som förväntas ge oss korrekt information om världen kan också ge oss information som ser korrekt ut men som likväl är resultatet av en krigspsykologisk insats” / ”Mediesamhället är den perfekta terrängen för krigspsykologiska bakhåll” Göran Rosenberg (2002) i Det osynliga kriget mot oss alla.I dagens DN-debatt (9/10) minister Sten Tolgfors förnyar sin…

>Alla gick med på bluffnyheter om Afghanistan. FRA lagen och det psykologiska kriget

>Dessa nyheter är inga ”avslöjanden”, de är till synes selekterade nyheter i enighet med det psykologiska kriget för FRA-lagens ändamål. Den här bloggen har drivit i huvudsakligen två teser som har att göra med temat Afghanistan i sammanslutning med FRA lagen. Den första tesen avser att FRA lagens förklaring – och därmed ultimata politiska lösning…

>Jan Björklunds inkonsekvens om FRA lagen

>Jan Björklunds påstående “Medborgarna ska kunna veta allt om myndigheterna, men myndigheterna ska inte kunna veta allt om medborgarna” (se DN.se 3/10 , AB), sätter honom i en konsekvens/inkonsekvens dilemma gentemot FRA- lagen eftersom denna handlar trots allt just om massavlysning på riktigt. För att börja med, vill jag här påminna att Folkpartiets numera ordförande…