>Folkpartiet (icke liberala):s motion för dödshjälp helt emot resolutionen av World Medical Association

>“The World Medical Association upprepar sin starka övertygelse om att dödshjälp är i konflikt med grundläggande etiska principer för medicinsk praxis och uppmuntrar alla nationella läkarsällskap och läkare att avstå från att delta i dödshjälp, även om nationell lagstiftning tillåter det” Folkpartiets riksdagledamot Eva Flyborg har, tillsammans andra i sitt parti, lagt fram en motion…