>Jan Björklunds inkonsekvens om FRA lagen

>Jan Björklunds påstående “Medborgarna ska kunna veta allt om myndigheterna, men myndigheterna ska inte kunna veta allt om medborgarna” (se DN.se 3/10 , AB), sätter honom i en konsekvens/inkonsekvens dilemma gentemot FRA- lagen eftersom denna handlar trots allt just om massavlysning på riktigt. För att börja med, vill jag här påminna att Folkpartiets numera ordförande…