Om Sverigedemokraternas utrikes politik är ”osvensk” vad är då Socialdemokraternas? Kampen för Assange och Mannings frihet fortsätter.

Kampen för sann humanist demokrati skall även prioritera slaget mot religionens diktatur – den institutionen i världen som i högsta grad har förnekat den första och ultimata rätten till att vara en människa, den rätten att tänka fri utan dogm, att få kunskap utan rädsla. Den institutionen som överallt har opponerat lögner till vetenskapen och orsakat…