Ungdomarnas ohälsa. Som man frågar får man ligga

Har Du upplevt stress, eller ångest, eller oro, eller känt deprimerad, någon gång inom den sista månaden?

1. Om man frågar ungdomar exempelvis på det har viset

Har Du upplevt stress, eller ångest, eller oro, eller känt deprimerad, någon gång inom den sista månaden?

Säkerligen blir svaret JA. Och därmed är individen med i den svenska psykisk ohälsa statistiken

För vem “oroar sig” inte för något minst några gånger per dag? Självklart att det senare skulle komma en ny socialstyrelsens rapport om stress/samhällsrelaterad med tillhörande alarmerande rubriker om ungdomars psykisk ohälsa.

Alltså, läs här sanningen bakom vissa rapporteringar om ungdomarnas psykiska ohälsan.

Och här om den psykiska ohälsan bland universitetsstuderande, och vad är det som egentligen orsakar den påstådda ohälsan.

2. Och har Ni hört om den senaste uppfunnen svensk psykdiagnos?

3. Jag återkommer om rapporteringarna vad beträffar självmord bland ungdomar. Än så länge läs detta från DN-debatt

Other articles I have published on utbrändhet/utmattningssyndrom are now found i one place here.

Marcello Ferrada-Noli, 25/3 2009

Int, psykiska ohälsa, 1, 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s