>Suicidal Silence. Kasper Tveden Jensen receives award at the European Parliament

>Kasper Tveden Jensen received the main award of the contest “Refugees in Europe” at the Prize-giving Ceremony at the European Parliament. KTJ won the First Prize for his article “Suicidal Silence”. The contest – on the theme Refugees in Europe – was called upon by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and the Jesuit Refugee Service (JRS) . I am proud of him!
(see article down below or here).

Writing about Refugees – tävlingen avgjord! From TEMA ASYL. se:

European Council on Refugees and Exiles (ECRE) och Jesuit Refugee Service (JRS) – två viktiga europeiska frivilligorganisationer som arbetar med att förbättra asylsökandes och flyktingars villkor – inbjöd under våren journaliststuderande runt om i EU:s

medlemsstater att delta i en artikeltävling på temat Flyktingar i Europa.

De tre vinnande bidragen har nu utsetts. Samtliga berör i någon mån konsekvenserna av de långa väntetiderna i medlemsstaterna samt den icke-tillvaro som präglar många asylsökandes liv.

Till vinnare utsågs Kasper Tveden Jensen, dansk student som skrivit artikeln ”Suicidal Silence” om det ökande antalet självmordsförsök bland asylsökande i Danmark. I artikeln refereras bland annat till Marcello Ferrada-Noli, professor vid Karolinska institutet i Stockholm, som i närmare tjugo år studerat självmord och psykisk ohälsa bland flyktingar och invandrare i Sverige. De långa väntetiderna bidrar till det ökande antalet självmord och självmordsförsök. I artikeln intervjuas en asylsökande man som väntat över 5 år på uppehållstillstånd i Danmark och under den tiden upprepade gånger försökt begå självmord.

Source: http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____5964.asp

Europa Parlament. Foto Kasper Tveden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s