>Här finns nu min hemsida (med artikeln Kejsarens utbrända kläder)

>Uppdatering!

Kjesarens utbrända kläder fins här

andra artiklar om ämnet finns nu här:


http://mfnoli.wordpress.com/burnout/

Mina artiklar om posttraumatiskt stressyndrom, debattartiklar och övriga vetenskapliga arbeten finns nu här:

http://ferradanoli.wordpress.com (http://ferradanoli.wordpress.com)Och så förstås om Freud, utbrändhet och utmattningsdepression i den här bloggen http://ferrada-noli.blogspot.com/2005/12/freud-and-swedish-burn-out-utbrndhet.html

Click picture to enlarge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s