DN:s märkliga ledare ”Danmarks sak blir vår” (6/2, 2006)

Av Marcello Ferrada de Noli

Akt I
Först kom DN:s märkliga ledare ”Danmarks sak blir vår” (6/2, 2006) och man kunde knappast tro att det var sant. Att annars väl erkända oberoende liberaler kunde påstå i samband med muslimernas ilska reaktioner och attentat i protest mot den ökända avbildningen i Jyllandsposten i Danmark, att ”Sverige och Norge hänger med på köpet, genom våra likartade flaggor och språk”. ”Plötsligt har de kristna korsen på Nordens nationalsymboler en innebörd som få reflekterat över tidigare”, sades det i ledaren.

Antagandet nr ett. Antydandet att Sverige hade varit mål för aktionerna

Detta är ogrundat och osanningsenligt. Vilken muslimsgrupp hade signalerat Sverige (ledaren skrevs den 6/2-06) som ett fiende? Ta exempelvis den ökända attacken till Danska ambassaden i Damaskus: Sveriges ambassad bara råkade vara i vägen (Sveriges ambassad befinner sig i första våningen av byggnaden). Men, vem vet, i den närmaste framtiden, om den inhemska versionen av Danska Folkepartiet lyckas att provocera fram en sådan plats bredvid ARLA i bojkottens måltavla (klick på bilden intill).
Antagandet nr 2. Den s.k. Mellanöster regeringens fientlighet mot Sverige

Sverige har fått en officiell ursäkt om denna aktion och andra. Det tystnades ner i artikeln. Militanta muslimer i väldiga känsliga områdena såsom, Gaza har t.o.m. uttryckligt sagt att Sverige ej är föremål.

Antagandet nr 3. Att det är bara nordiska länder som har blivit drabbade


Även den chilenska ambassaden blev härjad i Damaskus händelserna (det fanns i bottenvåningen av samma byggnad) och till en högre omfattning än de danska och svenska ambassadernas lägenheter var ambassadernas finns. Inte heller detta är nämnt där av DN. Till saken hör till att i Chile har man informerat odramatiskt om händelsen och gjort klart att Chile inte var föremål till attacken och därmed inte har man i onödan hetsat upp “muslimfientliga” “patriotiska” eller religiösa känslor. Den chilenska regeringen förklarade den 6 februari att händelserna i Damaskus var “avslutat fall” efter ursäkten från Syrien (source).

Antagandet nr 4. ”De kristna korsen på Nordens nationalsymboler” har en uteslutande innebörd (för de arga, förelempade muslimer).

Antigen driver ledarskriventen med läsaren eller visar den bara ren okunnighet. Skolbarn vet att det finns en rad andra länder i Europa som har ett kors i sina flaggor eller t.o.m. endast ett tydligt ritat kors (Schweiz). Egentligen faller detta ”flagga/språk” argument av sin egen absurditet.
Antagandet nr 5. Den egentliga orsaken
Trots de kraftiga reaktionerna bland en del av muslimer kan ha varit orsakade av endast äkta religiösa känslor betraktade som förelämpade p.g.a. bilderna, den omfattande, massiva solidariteten bland deras befolkning kallar även för andra förklaringar. Dessa är förknippad med en rad fenomen, bland annat, rollen av Danmark vid USA invasionen i Irak, den tortyr och misshandel – med klart hånande religiösa inslag – som har förekommit gentemot fångarna. Den strukturellt rasistiska behandling, med regeringens och representanterna av den politiska kulturella elitens goda minne, som invandare – och i synnerhet muslimer – genomlider.

Det är mycket möjligt att de provokationer avsiktligt erbjudits av Jyllandsposten har resulterat i en katalysator för ovan och en annan grov missnöjdsamhet och besvikelse bland en invandrarpopulation redan omkullkastades i marken.

Akt II

Angående DN: ledaren som kommenterades ovan, blev det dock känt senare under dagen – genom DN nätupplaga – att egentligen var politiska redaktör, numera chef för ledarredaktionen Niklas Ekblads eget signerade ansvar (jag fortfarande undrar om det inte har varit ett tekniskt fel detta med sitt namn i signaturen. Han ger verkligen en helt annant intryck med sin övriga balanserade – och intelligenta – inlägg). Men då hade jag hunnit i min blog ”Ich bin ein Moslem” klandra hela DN. Jag beklagade då förstås min svepande och generaliserande upprördhet, och tröstade mig om att det ändå kändes bra att jag hade fel om den tidning som jag annars har läst med respekt i flera decennier.
Emellertid publicerar DN i kultursidan idag (7/2, 2006) – à la Jyllandsposten – sin “egen” bild av Muhammed. En teckning ”utan hån” skulle DN kulturbilagans chef kunna kanske säga, bara ett fall av ofarlig blåögad naivism, skall vi tro? Men, vem skall tro att man inte har förstått att den är just det – själva avbildningen – som är kärnan i den frågan enligt den religionen?
Det förefaller helt omöjligt att DN inte vet eller förstår vad det handlar om. Då måste man hitta förklaringen till deras beteende i en helt annan dimension än den intellektuella förmågan, och som inte i det minsta har med oberoende liberalismen och toleransen att göra.

Denna publicering gör man fullständigt medveten om den uppenbara provokationen som åtgärden innebär bland invandrare med muslim tro. DN: s agerande är i sammanhanget märkligt, eftersom det nu är empiriskt känt delvis hur förelämpande detta har varit för miljoner människor som har den religion, enligt deras utsago, och delvis den för Danmark ödeläggande reaktioner som påtträffades i Mellan Östern.

DN har annars gjort gällande att man skall avstyra fanatiska konfrontationer. Och vi måste alla håller med på DN om det. När det emellertid gäller dessa fattiga – och redan diskriminerade – muslimer exempelvis i Danmark (men också i Sverige) verkar det finnas vid DN en märklig agenda endast à la Per Ahlmark, liberalismen-negationen och intoleransens högsta präst.

One thought on “DN:s märkliga ledare ”Danmarks sak blir vår” (6/2, 2006)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s